Parkeerlocaties open met extra coronamaatregelen

De coronamaatregelen hebben verregaande gevolgen voor Nederland. Wij wensen iedereen namens onze directie veel gezondheid en wijsheid toe in deze vreemde tijd. We willen u graag informeren over de maatregelen die wij treffen ter voorkoming van verdere verspreiding van het coronavirus.

Snelle doorstroom en extra hygiëne

Onze parkeerlocaties zijn, op Rockanje na, open voor publiek. U bent dus van harte welkom. Zonder wachtrijen, een snelle doorstroom en voldoende ruimte om afstand te houden. Ook voor het parkeren van uw auto.

Ook treffen we extra maatregelingen ter voorkoming van verspreiding

Wij laten onze parkeerlocaties altijd professioneel reinigen, maar nemen vanwege besmettingsgevaar extra hygiënische maatregelen. Zo wordt de parkeergarage vaker gereinigd dan normaal en wordt er extra nadruk gelegd op het reinigen van deurklinken, betaalautomaten, oplaadpunten en andere contactplaatsen.

Onze mensen houden 1,5 meter afstand van elkaar en van de klanten. Bij klantcontact wordt waar mogelijk gebruik gemaakt van een loket met spreek-luisterverbinding. Bij de werkzaamheden dragen medewerkers handschoenen\

Onze mensen spreken bezoekers aan op naleving van de voorschriften. Er wordt dus gehandhaafd op de overheidsmaatregelen en de RIVM-adviezen, zoals social distancing.

Alleen samen krijgen we corona onder controle!