Over InPublic

InPublic maakt het verschil voor opdrachtgevers, medewerkers, ondernemers, bezoekers en bewoners. Hoe? Door duurzaam waarde toe te voegen. Of in normale taal: we willen iets positiefs nalaten als onze tijd erop zit. InPublic is niet een partij om alleen maar op de winkel te passen. Daar waar het beter, anders en vernieuwend moet, zijn wij onderscheidend.

Wat zijn onze uitgangspunten?

Het verschil maken.

Wij denken dat parkeerdienstverlening anders en beter kan: eenvoudiger en persoonlijker. Door die bril kijken we elke dag naar ons eigen werk, beoordelen we onszelf, onze leveranciers en medewerkers. Daarbij maken we gretig gebruik van feedback van parkeerders en opdrachtgevers. Zo maken we het verschil: van start tot finish.

Werken zoals de maatschappij het nu wil.

Veranderingen zijn continu, dus wij veranderen mee. Onder invloed van technologische ontwikkelingen verlangen en verwachten burgers en bedrijfsleven dat zij hun zaken volledig digitaal kunnen afhandelen. Dus digitaliseren we onze parkeerdienstverlening waar mogelijk, bijvoorbeeld met continue online klanttevredenheidsmeting en de inzet van social media.

Bouwen van binnenuit.

Onze mensen op straat en in de parkeergarages maken het verschil en wij ondersteunen ze daarbij. Zo bouwen we van binnenuit aan een sterk team met gemotiveerde mensen. Met de juiste tools, persoonlijke begeleiding en de juiste informatie zorgen we dat ze op de juiste momenten op de juiste plek zijn. We trainen onze mensen continu. Elke dag is voor ons een kans om kennis over te dragen en onze dienstverlening te verbeteren, op basis van wat we horen van onze mensen. Zo creëren we beter beleid, een effectievere uitvoering en een gemotiveerd team.

Data inzetten voor kennis.

Wij zijn van het meten en dat leidt tot weten. Wij anticiperen op ‘wat er speelt’. Zo kunnen we prioriteit geven aan wat burgers, bedrijven en bezoekers belangrijk vinden en creëren we informatie- en datagestuurde dienstverlening. Dit doen we door alle relevante informatie uit zowel de software, klanttevredenheidsonderzoeken, uitkomsten van overleg en social media te verzamelen en te vertalen naar een prioriteitenlijst. Met deze kennis dragen we bij aan de klantbeleving en een positieve reputatie van de (parkeer)locatie(s).

Tailor made met gouden standaards werken.

We leveren voor elke opdrachtgever maatwerk, maar vinden niet elke keer het wiel uit. Op basis van onze jarenlange ervaring, kunnen we snel en effectief organisaties opzetten. Ook zijn we getraind in het verbeteren van organisaties en mensen laten groeien tegen scherpe maatschappelijke kosten.

Altijd dichtbij en zichtbaar zijn.

InPublic is een compacte organisatie en dat heeft een reden. De mensen die u een voorstel doen en zich hebben gebogen over een aanbesteding of offerte, zijn ook de mensen waarmee u te maken heeft bij de uitvoer van het voorstel. Dus altijd een bekend gezicht en altijd een korte lijn. Dat geldt ook voor de lijn naar de mensen die het team vormen en de parkeerdienstverlening verzorgen. Bij ons geen accountmanagers, maar mensen die van de hoed en de rand weten en eindverantwoordelijkheid dragen.

Optimaliseren van opbrengsten.

Winstmaximalisatie? Optimalisatie is voor ons het woord. En dat realiseren we met behulp van een mix van activiteiten, passend bij de situatie of de problematiek van de gemeente of de parking. De overstap naar digitale handhaving bijvoorbeeld kan de sleutel zijn naar stijging van rendement, efficiëntie en gebruiksgemak. Ook de door ons ontwikkelde online marketingstrategie kan het verschil maken als het gaat om parkeerbeheer.

Voelt u de klik? Kijk dan naar de diensten die wij leveren.