Aantal laadplekken Parking Centrum Oosterdok verdubbeld naar 136

Parking Centrum Oosterdok

Het aantal elektrische oplaadpunten in onze garage Parking Centrum Oosterdok is begin deze maand meer dan verdubbeld. Het heeft nu maar liefst 136 plekken voor elektrische auto’s. Daarmee is onze parking de grootste binnenstedelijke aanbieder van elektrische laadplekken in Nederland geworden. 

In een samenwerking tussen gebiedsontwikkelaar Bouwfonds Property Development (BPD), parkeerbeheerder InPublic en Eneco eMobility is het aantal laadplekken in de parkeergarage recentelijk verdubbeld met 76 nieuwe oplaadpunten. Deze uitbreiding biedt elektrische rijders de zekerheid van een laadpaal in het hart van Amsterdam.

Visie op dienstverlening en duurzaamheid

Deze uitbreiding past binnen de visie van gebiedsontwikkelaar BPD. Jeroen Galle, directeur projecten van BPD Gebiedsontwikkeling, vertelt: “Wij willen voorloper zijn in dienstverlening voor onze parkeerders en duurzame gebiedsontwikkeling. Met deze samenwerking maken we dat mogelijk.”

Groener Amsterdam

Partner Eneco eMobility heeft de oplaadpunten gerealiseerd. Met deze stap dragen InPublic, Eneco en BPD bij aan de ambitie van Amsterdam om in 2030 vervoersmiddelen op fossiele brandstoffen uit de stad te weren.

Commercieel directeur van Eneco eMobility Herman Keijsers onderstreept daarin het belang van een groot aanbod. “Een uitgebreide stedelijke laadinfrastructuur is een noodzakelijke voorwaarde voor een groenere binnenstad. Elektrisch laden moet je zo makkelijk mogelijk maken. Daar staan wij voor.”

Ook Martin Curfs, manager Duurzaamheid en Innovatie bij InPublic, benadrukt het belang van de uitbreiding: “Momenteel is ongeveer 6% van alle personenauto’s in Nederland elektrisch. De verwachting is dat dit percentage richting 2030 bijna verdrievoudigt. Wij groeien mee en bieden parkeerders met deze extra plekken zekerheid voor een oplaadplek.”

Duurzaamheid voorop

De plaatsing van de laadpunten maakt Parking Centrum Oosterdok een van de duurzaamste parkeergarages van Nederland. De laadpunten leveren uitsluitend groene stroom afkomstig van Europese zonne- en windenergie.