Expert Marc Moonen: “Maak parkeerbeleid sexy.”

InPublic is altijd benieuwd naar andere inzichten op het parkeervakgebied. Aan parkeerexpert Marc Moonen van Kwirkey stellen we daarom 3 brandende vragen. Hij stelt op zijn beurt een vraag aan ons terug. Een boeiende, andere kijk op de parkeermarkt!

1. Hoe is de parkeermarkt de afgelopen 10 jaar veranderd?

“Voorheen stond parkeren op zich, maar inmiddels is het onderdeel van de grotere mobiliteitsvraag. Dit komt doordat het onderwerp verwikkeld is in actuele maatschappelijke zaken, zoals de woningbouwopgave en ruimte die schaarser en duurder wordt. Daarom worden er bijvoorbeeld steeds meer faseerbare parkeergarages gebouwd. Dit zijn garages die je kunt aanpassen op de vraag; een flexibele bovengrondse ruimte – ondergronds is vaak onbetaalbaar – vaak net buiten de woonwijken en natuurlijk op een plek die goed aansluit op het openbaar vervoer en deelmobiliteit.

Ook elektrificatie van auto’s en het thema duurzaamheid spelen een grote rol in het parkeren van vandaag. Een gevolg daarvan is dat steeds meer partijen een raakvlak hebben met parkeren. Daardoor wordt naar mijn idee het kennisniveau uitgehold. Zat een gemeente vroeger alleen met de beheerder(s) of exploitant(en) van de parkeergarage(s) aan tafel, nu zitten er ook beleggers, OV-bedrijven, laadpaalleveranciers en aanbieders van allerlei soorten deelmobiliteit bij. Gemeenten zien door de bomen het bos niet meer.

Een oplossing daarvoor is te zorgen dat binnen de gemeente het ‘team parkeren’ niet weg wordt gezet als het ‘vervelende clubje’, maar als een expertiseveld dat een sleutelrol speelt in mobiliteitsbeleid. Het is een ontzettend belangrijke speler in stadsontwikkeling, leefbaarheid en bereikbaarheid. Maak het dan ook zo belangrijk. Parkeerbeleid verdient het om sexier te worden.”

2. Zijn er voldoende marktspelers en parkeerdienstverleners?

“Op zich maakt het aantal marktspelers niet uit; er is voldoende werk. Wat ik wel merk is dat er gaten vallen in dat wat opgepakt wordt. Dan kijk ik vooral naar de kleinere projecten, zoals bedrijventerreinen en vve’s die in betaald parkeergebieden gevestigd zijn en iets moeten met registratie, bezoekersparkeren, betaling, enzovoort. Ook zij hebben een dienstverlener nodig, zodat als ’s avonds de slagboom niet opengaat er iemand komt. De nu actieve dienstverleners springen daar naar mijn idee niet op in, omdat de markt van grotere projecten al zo groot is. Je kunt natuurlijk niet alles aanpakken, maar feit is dat er een grote groep ontstaat die nu niet wordt bediend.”

3. Hoe blijf je als adviseur op de hoogte van marktinnovaties?

“Met je voeten in de klei staan. Dus niet alleen een plan schrijven en afgeven, maar het ook uitwerken en uitvoeren. Of daar heel dicht op blijven zitten, om mee te kijken. Daar leer je ontzettend veel van. Je loopt pas dan tegen de praktische problemen aan, waarmee je in het vervolg rekening houdt bij het schrijven van je visie en beleid. En natuurlijk vooral veel tijd investeren in begrijpen wat er mogelijk is, bij allerlei projecten met verschillende partijen. Elke business case ziet er weer anders uit.”

De wedervraag aan InPublic’s Friso Hylkema:

Marc: “Wat motiveert je om er elke dag het beste voor de klant uit te halen en wat kan dat proces soms frustreren?”

Friso: “Bedankt voor je vraag, Marc! We zorgen voor parkeerders en dat voelen onze opdrachtgevers. De waardering die we krijgen van onze klanten en parkeerders is wat ons elke dag motiveert. Ook krijgen we energie van de samenwerkingen die we aangaan, met zowel private partijen als gemeenten.

Het is inderdaad zo dat we tijdens onze dienstverlening tegen situaties aanlopen die soms frustratie opleveren. Bijvoorbeeld als het prijselement een te belangrijke rol inneemt bij de beoordeling van een aanvraag en tegelijkertijd daarmee de kwaliteit het onderspit delft. We denken daarnaast dat praktijktoetsing bij het opstellen van visies leidt tot een breder draagvlak bij burgers, ondernemers en gebruikers. We zouden dat graag vaker doen. Daar werken we dan ook elke dag hard aan. Alles zodat we volop kunnen zorgen voor onze parkeerders.”

Soms geeft een andere kijk op zaken nét het inzicht dat je nodig hebt. Heeft u behoefte aan een andere kijk op uw parkeervraagstuk? We helpen u graag. Neem contact met ons op.