Hoeveel laadplekken in uw parkeergelegenheid?

De vraag naar oplaadpunten op (semi-)openbare plekken groeit en EV-rijders verwachten steeds vaker een vrije laadplek. Ook in parkeergarages. Maar hoe bepaal je als parkeerorganisatie het optimale aantal laadplekken? We zetten 4 aandachtspunten op een rij.

Elektrisch rijden zit in de lift, en daarmee de vraag naar laadplekken. De verwachting is dat in 2035 zo’n 4 miljoen elektrische auto’s in Nederland rondrijden en dat het aantal benodigde laadpalen zo’n 3 miljoen is. Het laden van de elektrische auto zal steeds meer in de publieke ruimte plaatsvinden. Voor exploitanten van parkeergarages een mooie kans voor een aanvullend verdienmodel.

Maar waar te beginnen? En hoeveel laadplekken is optimaal? Enerzijds is het belangrijk voldoende plek te bieden voor EV-rijders, omdat zij steeds vaker rekenen op een laadplek. Anderzijds kan een teveel aan laadplekken ten koste gaan van plekken voor brandstofauto’s, wanneer deze ongebruikt blijven. Kijk om een goede afweging te maken in ieder geval naar de volgende punten:

1. Doelgroep parkeergarage

Kijk naar het type gebruikers van uw parkeergelegenheid. Zijn dit overwegend zakelijke – of privérijders? Elektrische auto’s zijn op dit moment met name in het bezit van zakelijke rijders. Komen er veel zakelijke rijders in uw parkeergelegenheid? Dan wordt er de komende jaren ook een hoger aantal elektrische auto’s verwacht.

2. Parkeertijd

Een reguliere laadpaal heeft 3 tot 10 uur nodig om een accu op te laden. Op locaties met een verblijfsduur langer dan twee uur, zoals bijvoorbeeld musea en stadscentra, is een grotere laadbehoefte dan op locaties met een korte verblijfsduur. Voor verblijven korter dan een uur loont het vaak niet om de auto op te laden, ook vanwege het starttarief dat veel (laad)providers rekenen.

3. Toekomstperspectief parkeergelegenheid

Lokaal beleid speelt een grote rol in de veranderende behoefte. Kijk daarom goed naar de toekomstplannen rondom de parkeergelegenheid. Functioneert de locatie bijvoorbeeld als mobiliteitshub, waar bestuurders overstappen op ander vervoer? Dan is het aantrekkelijk om de auto daar op te laden. Of wordt de binnenstad autoluw gemaakt in de toekomst? Dan is het aannemelijk dat de laadbehoefte aan de rand van de stad stijgt.

4. Beschikbaar vermogen

Het aantal te plaatsen laadpunten is altijd afhankelijk van het beschikbare vermogen van de netaansluiting. Vaak wordt de beschikbare capaciteit door eigenaren als bottleneck gezien. Maar onze ervaring leert dat er veel mogelijk is binnen de huidige capaciteit. Er kunnen groepen worden bijgeplaatst, of de beschikbare capaciteit kan slimmer benut worden door dynamic load balancing.

Tip – Dynamic load balancing

Deze technologie verdeelt de beschikbare laadcapaciteit efficiënt over de laadpunten, afhankelijk van de verblijfsduur. Bij een langer bezoek kan de accu met een lager vermogen opgeladen worden, en andersom. Zo haalt u altijd het maximale uit uw stroomcapaciteit.

Wij helpen u verder.

Vind u het lastig te bepalen welk aantal laadplekken in uw parkeergarage optimaal is? Wij helpen u verder. InPublic kan uw organisatie uitstekend begeleiden met de elektrificatie van uw parkeergelegenheid. Samen met u bepalen we de optimale hoeveelheid palen en begeleiden we het traject tot en met implementatie en beheer. U kunt rekenen op:

  • Kennis van het parkeergedrag van verschillende doelgroepen en hun laadbehoeftes, nu en richting de toekomst.
  • Ruime ervaring en een goede kijk op mogelijkheden binnen de markt door samenwerking met verschillende leveranciers.
  • Een efficiënte en klantvriendelijke aanpak.
  • Meedenken over de inzet van efficiënte (laad)capaciteit.
  • Kennis van verschillende oplossingen, laadhard- en -software en verdienmodellen van aanbieders.
  • Rapportages die uw gebruik inzichtelijk maken.
  • Bewezen succesvolle begeleiding van parkeergarages met de overstap naar elektrische laadplekken.