Wie de Wadden kent, kent Harlingen. Vanuit deze Friese havenstad varen de veerboten naar Vlieland en Terschelling. De opvarenden laten hun auto achter in de haven.

Meerdere keren per dag vertrekken vanuit de haven van Harlingen veerboten naar de Waddeneilanden Vlieland en Terschelling. Bezoekers parkeren in de regel op parkeerterreinen P1, P2, P3, parkeerterrein De Bruine Vloot of in de parkeergarage onder de Waddenpromenade. Al deze parkeerlocaties zijn sinds 2020 in het bezit van de gemeente Harlingen. Die werd daarmee ook verantwoordelijk voor de exploitatie.

Parkeerexploitatie op grote schaal vraagt om specifieke ervaring en kennis. Omdat de gemeente Harlingen deze kennis zelf niet voldoende in huis had, zocht zij een ervaren partner voor het parkeerbeheer en begeleiding in de overstap naar exploitatie.

Parkeerbeheer en advies

Sinds 2021 is InPublic daarom de vaste parkeerpartner voor de gemeente Harlingen. Onze collega’s verzorgen het beheer van de parkeerlocaties en zijn het vriendelijk gezicht naar de eilandbezoekers.

Daarnaast adviseren we de gemeente over operationele en strategische vraagstukken, zoals het inkopen van bussen of het uitbreiden van het parkeerterrein.

“De vakantie begint hier op het parkeerterrein. InPublic heeft dat goed begrepen.

– Gerard Dijkstra, beleidsmedewerker parkeren

Lees de hele case hier.

Opdrachtgever